Logo Mepla

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Korzystanie z naszych stron internetowych jest z reguły możliwe bez potrzeby podania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach internetowych dochodzi do pozyskiwania danych osobowych (na przykład imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mailowy), potem jeżeli to możliwe, chodzi zawsze o dobrowolny akt uczyniony przez osobę przekazującą swoje dane osobowe. Dane osobowe nie będą bez udzielenia Państwa wyraźnej zgody przekazywane żadnym osobom trzecim.

Zwracamy uwagę na fakt, iż przekazywanie danych osobowych przez internet (na przykład w ramach komunikacji e-mailowe) może wykazywać luki w ich zabezpieczeniu. Całkowita ochrona danych osobowych przed osobami trzecimi nie jest możliwa.

Wykorzystanie danych kontaktowych, które zostały opublikowane w związku z obowiązkiem opublikowania metryki strony internetowej, przez osoby trzecie do wysyłania jednoznacznie nie chcianej reklamy oraz tekstów informacyjnych, niniejszym jednoznacznie zaprzeczamy. Administratorzy stron internetowych sobie jednoznacznie zastrzegają prawo do podjęcia kroków prawnych, i to w przypadku niechcianego wysłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem spamu e-mailowego. 

 

Oświadczenie o ochronie danych w przypadkach korzystania z Google Analytics

Niniejsze strony internetowe korzystają z Google Analytics, aplikacji do analizowania stron internetowych od firmy Google Inc. (dalej tylko „Google”). Aplikacja Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywana na Państwa komputer a umożliwiają przeprowadzić analizę Państwa korzystania z naszych stron internetowych. Informacje o Państwa korzystaniu z niniejszych stron internetowych, utworzone za pośrednictwem cookie, zostaną z reguły przeniesione na serwer Google w USA i tam zostaną zapisane. W przypadku włączenia anonimizacji IP na niniejszych stronach internetowych, firma Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wszak uprzednio Państwa adres IP skróci.

Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie cały, nieskrócony adres IP przeniesiony na serwer Google w USA, gdzie następnie zostanie skrócony. W imieniu administratora niniejszych stron internetowych, wykorzysta Google powyższym sposobem uzyskane informacje w celu oceny korzystania ze stron internetowych, sporządzenia raportów o działaniach przeprowadzonych na ocenianych stronach internetowych oraz o korzystaniu z internetu dla potrzeb administratora niniejszych stron internetowych. Adres IP zidentyfikowany w ramach Google Analytics za pośrednictwem Państwa przeglądarki nie zostanie ze strony Google połączony z innymi danymi.

W zapisywaniu cookies możecie Państwo zabronić za pomocą odpowiedniego ustawienia software przeglądarki, uprzedzamy wszak, iż w tym przypadku nie będzie ewentualnie można korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszych stron internetowych. Poza tym możemy zabronić w ewidencji danych, powstałych za pośrednictwem cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwo stron internetowych (razem z Państwa adresem IP), na Google oraz w przetwarzaniu tych danych przez firmę Google a to tak, że należy pobrać plugin do przeglądarki, który jest dostępny pod tym linkiem oraz zainstalować go: tools.google.com/dlpage/gaoptout.