Logo Mepla

Hotové díly

Díky vysoce moderním CNC obráběcím zařízením máme možnost vyrábět z vlastních polotovarů individuální hotové díly dle Vašich údajů, náčrtků a výkresů. 

Pomocí velkoformátových CNC strojů lze vyrábět také produkty velkých rozměrů s úzkými tolerancemi. Z toho plynou tyto výhody:

  • optimální stupeň využití materiálu
  • kratší čas montáže
  • méně svarů
  • úzké délkové tolerance

Vysoce precizní zařízení umožňují výrobu různých geometrií a nejužších tolerancí při současně vysoké jakosti povrchu.

Při CNC obrábění pracujeme s tolerancemi dle DIN-ISO 2768m. 

Chemická odolnost

Uvedená data jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na metodě zpracování a obrábění. Vhodnost našich materiálů pro konkrétní  účel se musí ověřit a potvrdit zvlášť. Zkoušky, které provádíme nevylučují nutnost vlastních zkoušek.

Chemická odolnost ke stažení jako PDF