Logo Mepla

Tiráž

Mepla s.r.o.

Strážnická 1518
276 01 Mělník

telefon +420 315 739 080
fax +420 315 739 085
e-mail mepla@remove-this.mepla.cz

Jednatel: Dipl.-Ing. (FH) Richard Bühler
Společnost zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 26796
DIČ CZ47544309

Obchodní podmínky

 

Právní upozornění

I přes pečlivé zpracování a ověření obsahu nepřebírá společnost Mepla s.r.o. odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací, protože nelze vyloučit změny, které mezitím nastaly. 

Nároky na ručení vůči společnosti Mepla s.r.o., které se vztahují ke škodám hmotné nebo duševní povahy, které byly způsobeny v důsledku využití nebo nepoužití  představených informací nebo chybných či neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany společnosti Mepla s.r.o. netrvá prokazatelně úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti. 

Uvedená data jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na metodě zpracování a obrábění. Vhodnost našich materiálů pro konkrétní  účel se musí ověřit a potvrdit zvlášť. Námi provedené zkoušky nezprošťují od provedení vlastních zkoušek. 

Veškeré texty, skripty a obrazové soubory jsou chráněny autorskými právy. Využití a kopírování tohoto obsahu a dat bez písemného schválení je zakázáno. 

Všechny údaje o hmotnostech jsou čistě teoretické hodnoty.