Logo Mepla

Kontakt / Contact

Mepla s.r.o.
Strážnická 1518
CZ- 276 01 Mělník, Czech Republic

IČ 47544309
DIČ CZ47544309
d.s.: udak8ig

Tel: +420 315 739 080
FAX: +420 315 739 085
E-mail: mepla@remove-this.mepla.cz

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Download

Kontakt

Kontakt
captcha

 

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasím, že mé osobní údaje, pokud jsem je ve formuláři uvedl, budou zpracovány dle "Prohlášení o ochraně údajů" pro účely odpovědi na moji zprávu.