Logo Mepla

Prohlášení o ochraně údajů

Užívání našich internetových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách získávány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to vždy dobrovolné, je-li to možné. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Využití kontaktních údajů třetími osobami, která byla zveřejněna v rámci povinnosti zveřejnění tiráže, k přeposlání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů tímto výslovně odporujeme. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovně právní kroky v případě nevyžádaného zaslání propagačních informací, například prostřednictvím spamu e-mailem. 

 

Prohlášení o ochraně údajů pro užívání Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. (dále jen „Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání webových stránek z Vaší strany. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o Vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server Google v USA a zde ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách společnost Google ale Vaši IP adresu předtím zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na server Google v USA a zde zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace z důvodu vyhodnocení užívání webových stránek, sestavení reportů o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a užíváním internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa zjištěná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem není sloučena s jinými daty ze strany Google.

Můžete zamezit ukládání cookies příslušným nastavením softwaru prohlížeče, upozorňujeme ale, že v tomto případě eventuálně nebude možné využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžeme zamezit evidování dat vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se k užívání webových stránek z Vaší strany (vč. Vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete prohlížečový plugin dostupný na tomto odkazu a nainstalujete jej: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ dle GDPR společnosti Mepla s.r.o.  pro uchazeče o zaměstnání

Informační doložka dle GDPR Mepla s.r.o.